de handen uit de mouwen steken, daar draait het om bij handtherapie


In Nederland zijn ongeveer 70.000 handletsels per jaar. Letsel aan de hand kan het dagelijks leven aanzienlijk beïnvloeden. Veel gevallen van handletsel leiden tot langdurige en soms blijvende invaliditeit. Daarnaast blijkt dat in acute situaties vaak sprake is van een verkeerde behandeling van handletsels of dat een adequate behandeling ontbreekt. Ongeveer 80% van de schadeclaims die te maken hebben met spoedeisende zorg, is het gevolg van een verkeerde diagnose en/of behandeling van fracturen en peesletsels. Peesletsels en botbreuken in de hand en pols zijn veelvuldig voorkomende problemen. Door pijn in hand en of pols na een botbreuk of peesletsel geeft dat veel klanten de hand niet gaan gebruiken waardoor de schade binnen korte tijd groter wordt. Ook ontstaat er zwelling  na letsel, daar waar veel spieren aanwezig zijn kan het vocht (oedeem) vlot worden weg geoefend. In de hand zitten echter diverse kleine spieren en heel veel laagjes die ten opzichte van elkaar moeten kunnen glijden, oedeem is bij letsel een kans vergroter voor verklevingen.Wat we bij handtherapie Schagen en Warmenhuizen willen bereiken is dat u bij pijn in de hand of pols, uw hand zo goed mogelijk kunt gebruiken bij uw dagelijkse activiteiten (huishouden, sport, hobby, werk en/of andere activiteiten). Hier leest u meer over de verschillende onderdelen van handtherapie.

Handtherapie kan bestaan uit:

• wondverzorging

• littekenbehandeling

• het tegengaan van zwellingen

• oefentherapie

• spalktherapie

• functionele training

• regelmatige metingen om uw vooruitgang op het gebied van beweging, kracht en gevoel te beoordelen.

Afhankelijk van de operatie, uw aandoening of letsel komt u hiervoor één of enkele keren per week bij een van de bij het netwerk aangesloten handtherapeuten.

Het doel van handtherapie is dat u uw hand weer zo goed mogelijk kunt gebruiken bij uw dagelijkse activiteiten.

 

Wondverzorging

Na een operatie of bij een open letsel aan uw hand kan een ontsteking ontstaan. Daarom is het belangrijk dat u de wond goed schoonhoudt. 

 

Littekenbehandeling

Littekens in of op de hand kunnen stug aanvoelen en de beweeglijkheid van uw hand beperken. Onze handtherapeuten kunnen met diverse technieken ervoor zorgen dat het litteken weer soepel wordt.

 

Tegengaan van zwellingen

Na een operatie of letsel kan uw hand gaan zwellen. Dit kan de beweeglijkheid van uw hand beperken. Om zwellingen tegen te gaan, zal uw handtherapeut een behandeling tegen de zwelling inzetten of u adviezen geven.

 

Oefentherapie

Als u uw hand, pols of onderarm niet goed kunt bewegen of er minder kracht in hebt, is oefentherapie onontbeerlijk. Hiervoor zijn vele soorten oefeningen beschikbaar. Afhankelijk van uw letsel en bewegings- of krachtsbeperking stelt de handtherapeut voor u de juiste combinatie samen.

 

Spalktherapie

Een spalk kan nodig zijn om een bepaald gebied in uw hand enige tijd rust te geven. Soms heeft een spalk juist als doel om een bepaald gewricht meer beweeglijkheid te geven. De handtherapeut bekijkt of u spalktherapie nodig hebt en in welke vorm.

Functionele training

Het kan zijn dat u in het dagelijks leven bij bepaalde activiteiten hinder ondervindt van uw handprobleem. Bijvoorbeeld bij het vastpakken van spullen of het openen van een fles. Dan kan uw handtherapeut deze handelingen met u oefenen. Daarbij krijgt u adviezen over de juiste houding en manier van bewegen. Wanneer nodig kan de therapeut ook hulpmiddelen adviseren.

 

Meten

Tijdens de handtherapie doen wij regelmatig metingen om de vooruitgang op het gebied van beweging, kracht, gevoel en zwelling te beoordelen. Voor het meten van de beweging gebruiken wij een goniometer, die de hoek van de gewrichten kan meten. Met de dynamometer meten wij uw knijpkracht. Het gevoel testen wij met de Semmes en Weinstein-monofilamenten. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld bepalen of een gehechte zenuw weer in gaat groeien.